Nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w pomocy Płatnikom składek w wyjaśnieniu i korygowaniu rozbieżności w dokumentacji ZUS. Dokonujemy również analizy poszczególnych okresów składkowych pod kontem prawidłowości rozliczeń i wysłanych deklaracji.

Mamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomogliśmy już uporządkować dokumentacje kadrową, płacową i ubezpieczeniową wielu Spółkom w tym ponad 4000 ich pracowników.

Zakres usług obejmuje:

  • skompletowanie i odtworzenie w miarę możliwości dokumentacji pracowniczej niezbędnej do prawidłowego naliczenia zobowiązań ubezpieczeniowych;
  • odtworzenia w programie „Płatnik” bazy ubezpieczonych (uporząd-kowanie kartotek ubezpieczonych), sprawdzenia poprawności danych ;
  • odtworzenia w programie „Płatnik” bazy wysłanych deklaracji, sprawdzenia poprawności danych;
  • weryfikację rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu „Płatnik” oraz dokumentację źródłową;
  • sporządzenie korekty dokumentów ZUS dotyczących m.in następujących błędów:
    • „Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych”
    • „Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego”
  • wyjaśnienia niezgodności występujących w deklaracjach,  w razie konieczności osobiste wyjaśnianie rozbieżności w ZUS