Biuro rachunkowe Easy Office sp. z o.o.świadczy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, a także rozliczeń pracowniczych z ZUS i urzędami skarbowymi. Naszymi atutami są bezzwłoczna realizacja zleconych usług, solidność i zaangażowanie w sprawy Klienta, nowoczesność i dostosowywanie naszych usług do potrzeb Klienta.

W zakres naszej oferty wchodzi m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (umowy o prace, świadectwa pracy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i rejestrów pracowniczych,
 • obsługa zatrudnionych osób na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzanie deklaracji, raportów, informacji dla ZUS,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych,
 • aktualizacja danych ubezpieczonych i płatnika w ZUS,
 • sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie wysokości składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od pracowników,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie zestawień dotyczących przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników,
 • przygotowywanie odpowiednich deklaracji zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów.