Office Warszawa – Śródmieście:
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
(at the crossroads of Wilcza and Marszałkowska)
tel.: 022 745 02 00
faks: 022 745 02 01
e-mail : centrum@easyoffice.pl
Office Warszawa – Praga:ul. Grochowska 326/3
03-838 Warszawa
tel.: 022 670 03 66
faks: 022 670 45 84
e-mail : praga@easyoffice.pl
Biuro Piaseczno: ul. Wojska Polskiego 58
05-500 Piaseczno
tel. 22 378 19 60
fax 22 378 19 61
e-mail: piaseczno@easyoffice.pl

Hours of operation: 9.00 – 17.00.

Easy Office sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-544) ul. Wilcza 31/1a
Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000216440
REGON 015795002
NIP 5252308160
Kapitał zakładowy 50.000 zł.