REJESTRACJA/AKTUALIZACJA DANYCH W KRS
I.    Rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – usługa podstawowa:
•    wypełnienie wszystkich formularzy
•    przygotowanie potrzebnych dokumentów (np.: odpowiednie oświadczenia Zarządu, listy wspólników, itp.)
• pakiet nie obejmuje przygotowania dokumentów do US, GUS, ZUS w ramach „jednego okienka”
Wynagrodzenie – 500 zł.

II.    Rejestracja podmiotu w KRS – usługa rozszerzona:
•    sporządzenie projektu umowy spółki
•    organizacja spotkania u notariusza
•    wypełnienie wszystkich formularzy
•    przygotowanie potrzebnych dokumentów (np.: odpowiednie oświadczenia Zarządu, listy wspólników, itp.)
• pakiet nie obejmuje przygotowania dokumentów do US, GUS, ZUS w ramach „jednego okienka”
Wynagrodzenie – 990 zł.

III. Aktualizacja danych w KRS
• wypełnienie pojedynczego formularza – 110 zł.
• przygotowanie pojedynczego załącznika – 110 zł.

IV. Przygotowanie umowy spółki
• sporządzenie projektu umowy spółki – 600 zł.
• dostosowanie istniejącej umowy spółki – 600 zł.

REJESTRACJA PODMIOTU W URZĘDZIE SKARBOWYM
I.    Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne CIEDG-1 – 110 zł.

REJESTRACJA PODMIOTU W URZĘDZIE GMINY
I. Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne podatnika – NIP-1 lub NIP-2 – 110 zł.
II. Zgłoszenie rejestracyjne / aktualizacyjne podatnika – VAT-R – 110 zł.
III. Zgłoszenie rejestracyjne / aktualizacyjne podatnika – VAT-R/UE – 110 zł.

REJESTRACJA PODMIOTU W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
I.    Wypełnienie wniosku RG-1 w celu uzyskania/zaktualizowania numeru REGON – 110 zł.

INNE
I.    Odbiór odpisu z KRS, zaświadczenia REGON – 60 zł.
II.    Dostarczenie dokumentów do KRS, US, GUS, Sądu – 60 zł.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.